hack seo bedava film izle full hd izle iç çamaşır iç giyim evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat kayseri evden eve Birleşmiş Milletler/UNDP - FİNANS'IN MERKEZİ

Cts03022024

Last update03:00:36 PM

Back Buradasınız: Home Dünya Fonları Dünya Finansman Kaynakları Birleşmiş Milletler/UNDP

BM (UNDP) Fonları

UNDP Türkiye 3 temel alanda ilerleme kaydetmek için çalışıyor: 1) demokratik yönetişimin sağlanması için kapasite geliştirme; 2) yoksulluğun azaltılması için çaba gösterilmesi; 3) çevre ve sürdürülebilir kalkınma. Bu temel alanlara ek olarak, UNDP, politika ve projelerde, kadınların, özel sektörün, kapasite geliştirilmesinin ve Bilişim ve İletişim Teknolojisi'nin rolüne büyük önem veriyor.

UNDP, bu alanlarda ilerleme kaydedilebilmesi ve Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunabilmek için, hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum, üniversiteler ve özel sektörle ortaklıklar kuruyor. Kalkınma projelerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için bakanlıklarla yakın ilişki içinde çalışıyor. UNDP, kadın, gençlik, yerinden olmuş kişiler ve Binyıl Kalkınma Hedefleri gibi konulardaki ortak projeler dahil, ülkedeki BM projelerinden en iyi sonuçların alınabilmesi için de, Türkiye'deki diğer BM kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor.

UNDP Türkiye Temsilciliği, hükümet, uluslararası örgütler, sivil toplum ve akademisyenlerle yakın ilişki içinde olabildiği Ankara'da bulunuyor. UNDP'nin ayrıca, İstanbul, Erzurum, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da proje ofisleri var. Bu bölgelerdeki kalkınma sorunlarıyla doğrudan ilgilenebilmek amacıyla projeler, sivil toplum kuruluşları, kadınlar, gençler, iş dünyası, üniversiteler, bölgesel ve yerel yönetimlerle birlikte, bu ofisler aracılığıyla yürütülüyor. 2005 yılında açılan İstanbul'daki proje ofisininkuruluş amacı da, yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişimin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması gibi kalkınma hedeflerine katkıda bulunabilmeleri için özel sektöre öncülük etmek.

UNDP, program ve projelerin yanısıra, düzenli olarak Ulusal insani Gelişme Raporları yayımlıyor. Bilişim ve iletişim Teknolojisi konusuna odaklanılan son Ulusal İnsani Gelişme Raporu, 2005 yılı başında yayımlanmıştı. Ulusal İnsani Gelişme Raporu'yla birlikte, Türkiye'nin kalkınma düzeyini iller bazında gösteren İnsani Gelişim Endeksi de hazırlanıyor. UNDP ayrıca,Yeni Yoksulluk ve Kadın Girişimciliği gibi belli politikalara yönelik raporların yanısıra; namus cinayetleri gibi konularda diğer BM kuruluşlarıyla birlikte ortak raporlar üretiyor. 

Program Belgeleri ve Düzenleyici Belgeler

1)
 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi (UNDAF) (İngilizce)
2) 
Ülke Programı Belgeleri (CPD) (İngilizce)
3) 
Ülke Programı Eylem Planı (İngilizce)

Türkiye'de BM Ortak Programları

UNDP, Türkiye'de BM ortak programlarına da destek veriyor. Bu programlar, BM içinde süregiden reform çalışmaları çerçevesinde destekleniyor. BM Eski Genel Sekreteri Kofi Annan, 2005 yılında "
Daha Geniş Bir Özgürlük İçin" başlıklı raporunun ardından bu yönde reformlar başlatmıştı.

Genel Sekreter tarafından gündeme getirilen reform paketi çeşitli mekanizma ve araçların yanısıra Ortak Ülke Değerlendirmesi'ni (CCA) ve BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi'ni (UNDAF) de içeriyor. Bu araçlar, Binyıl Kalkınma Hedefleri de dahil olmak üzere, ulusal hedef ve önceliklere destek olmak üzere BM'nin kollektif inceleme ve programlama kapasitesini geliştirmeye yönelik...
Kaynak: 
http://www.undp.org.tr