hack seo bedava film izle full hd izle iç çamaşır iç giyim evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat kayseri evden eve 2013-Dernekler Dairesi Proje Desteği - FİNANS'IN MERKEZİ

Prş11302023

Last update03:00:36 PM

Back Buradasınız: Home Bakanlık Destekleri Haber Ve Duyuru 2013-Dernekler Dairesi Proje Desteği

2013-Dernekler Dairesi Proje Desteği

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” kapsamında derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere mali yardım yapılmaktadır.

Yönergenin 5 inci maddesi kapsamında desteklenecek proje konuları her bütçe yılında İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

2013 yılı için desteklenecek proje konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir

a) Sivil Toplum, insan hakları; demokrasi bilincinin yaşatılması ve arttırılmasına yönelik projeler,

b) Kamu karar mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,

c) Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin ve iletişimlerinin arttırılmasına yönelik eğitim ve sosyal içerikli projeler,

ç) Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik, sağlık, eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler,

d) Gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamını, girişimciliğini ve inovasyonu arttırmaya yönelik projeler,

e) Toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığı ile çevre sağlığının korunmasına yönelik projeler,

f) Aile ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik projeler.

İçişleri Bakanlığınca yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen derneklerin yukarıda belirtilen konularla ilgili projelerini “Başvuru Rehberi ”ne göre hazırlamaları ve Mayıs dönemi için en geç 1 Nisan 2013, Eylül Dönemi için 2 Nisan – 1 Ağustos 2013 tarihleri arasında dernek merkezlerinin bulunduğu Valiliğe (İl Dernekler Müdürlüğüne) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru rehberleri ve ayrıntılı bilgi için:

http://www.dernekler.gov.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=919&lang=tr